Δημοσιεύσεις

Τιμές Αυγούστου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο 20201 στο Χρηματιστήριο ICE.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

3/8/2020

26,13

4/8/2020

26,83

5/8/2020

26,77

6/8/2020

26,39

7/8/2020

26,42

10/8/2020

26,71

11/8/2020

26,19

12/8/2020

25,97

13/8/2020

25,43

14/8/2020

25,48

17/8/2020

26,3

18/8/2020

26,55

19/8/2020

26,23

20/8/2020

25,9

21/8/2020

25,65

24/8/2020

27,48

25/8/2020

28,61

26/8/2020

28,62

27/8/2020

28,37

28/8/2020

29,52

31/8/2020

28,66

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2020

26,87


1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form