Δημοσιεύσεις

Τιμές Απριλίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Απρίλιο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

1/4/2022

78,49

4/4/2022

78,50

5/4/2022

78,05

6/4/2022

77,18

7/4/2022

79,94

8/4/2022

80,09

11/4/2022

77,95

12/4/2022

79,01

13/4/2022

77,44

14/4/2022

79,97

19/4/2022

80,20

20/4/2022

87,82

21/4/2022

86,44
22/4/2022 88,99

25/4/2022

83,46

26/4/2022

82,71

27/4/2022

81,01

28/4/2022

82,68

29/4/2022

84,45

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2022

81,28


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form