Δημοσιεύσεις

Τιμές Απριλίου 2021

 

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Απρίλιο 2021 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/4/2021

42,47

6/4/2021

44,24

7/4/2021

43,86

8/4/2021

43,48

9/4/2021

43,64

12/4/2021

44,48

13/4/2021

43,85

14/4/2021

43,82

15/4/2021

44,16

16/4/2021

44,42

19/4/2021

44,35

20/4/2021

44,89

21/4/2021

45,91

22/4/2021

47,09

23/4/2021

46,95

26/4/2021

47,20

27/4/2021

47,30

28/4/2021

47,79

29/4/2021

48,02

30/4/2021

48,84

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2021

45,341Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form