Δημοσιεύσεις

Τιμές Απριλίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Απρίλιο 20201 στο Χρηματιστήριο ICE.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/4/2020

17,08

2/4/2020

18,06

3/4/2020

17,96

6/4/2020

20,4

7/4/2020

20,51

8/4/2020

21,14

9/4/2020

21,08

10/4/2020

21,08

13/4/2020

21,08

14/4/2020

19,81

15/4/2020

19,25

16/4/2020

20,94

17/4/2020

21,7

20/4/2020

21,38

21/4/2020

19,85

22/4/2020

20,66

23/4/2020

21,03

24/4/2020

20,74

27/4/2020

20,28

28/4/2020

20,21

29/4/2020

20,19

30/4/2020

19,57

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 20202

20,18

2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form