ΔΕΗ

Δημοσιεύσεις Απαλλοτριώσεων

Πρακτικά Αναβολής προσωρινής τιμής μονάδος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης για τις απαλλοτριώσεις Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης.

Αίτηση καθορισμού για την οριστική τιμή μονάδος, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας για την απαλλοτρίωση ΟΔΠΚ2.

Αίτηση Αποβολής για την ΟΔΠΚ2 απαλλοτρίωση

Αίτηση Αποβολής για την ΟΔΠΚ1 απαλλοτρίωση

Αίτηση Αποβολής για την ΟΝΠ9 απαλλοτρίωση

Αίτηση Διοικητικής Αποβολής για την ΟΔΠΚ1 απαλλοτρίωση

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form