Δελτίο Τύπου - 07.11.2006

Ο κ. Γρηγόρης Αντωνόπουλος νέος Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, ενέκρινε την επιλογή του κ. Γρηγόρη Αντωνόπουλου ως Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης με πενταετή θητεία.
Η επιλογή έγινε σύμφωνα με το Καταστατικό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Η διαδικασία επιλογής προέβλεπε ανοικτή προκήρυξη στον Ημερήσιο Τύπο και αξιολόγηση των υποψηφίων, κατόπιν συνέντευξης, από τριμελή επιτροπή, η οποία, αφού διεξήγαγε συνεντεύξεις με τους επικρατέστερους υποψηφίους, κατέληξε ομόφωνα στην ανωτέρω επιλογή της. Η επιτροπή αποτελείτο από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Α.Ε.
Ο κ. Γρηγόρης Αντωνόπουλος από το 2001 μέχρι σήμερα διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύων της ΔΕΗ. Έχει 30ετή προϋπηρεσία στην Επιχείρηση ως στέλεχος σε θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής. Μέλος της N.E. SIS της EURELECTRIC και της CIGRE. Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης για τεχνικά και ρυθμιστικά θέματα.


Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006                                                                             ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form