Δελτίο Τύπου - 03.11.2006

Με ταχείς ρυθμούς η οργάνωση της Γ.Δ. Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Με γρήγορους ρυθμούς προωθείται η οργάνωση και στελέχωση των Μονάδων της νέας Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε., έτσι ώστε αυτή να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού.

Η ίδρυση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας υλοποιείται με βάση το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 2006 - 2010, το οποίο στοχεύει στο μετασχηματισμό της σε μια σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση. Έτσι, θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη "ευελιξία" που θα της επιτρέψει - μέσω της νέας Γ. Δ. Εμπορίας να αντιμετωπίσει τα πολυσύνθετα προβλήματα που γεννάει η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική κερδοφόρα επιχείρηση.

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας είναι η εκπλήρωση, για λογαριασμό της Επιχείρησης, του ρόλου του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς καταναλωτές κάθε κατηγορίας σε όλη την επικράτεια. Επιδιώκει την εξασφάλιση για τη ΔΕΗ του μεγίστου δυνατού μεριδίου της αγοράς, με την κατάλληλη εμπορική και τιμολογιακή πολιτική, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας με τους πελάτες.

Η ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε επίπεδο Βασικής Επιχειρησιακής Μονάδας, πέραν της ανάγκης προσαρμογής στις θεσμικές απαιτήσεις,, κρίθηκε απαραίτητη και για λόγους αποτελεσματικότερης εστίασης στην αγορά τόσο σε επίπεδο χονδρεμπορίου όσο και λιανικού εμπορίου. Μέσω της δημιουργίας μιας νέας αποτελεσματικής οργάνωσης επιδιώκεται η συνεχής προώθηση των πωλήσεων και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς στους πελάτες της ΔΕΗ, μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στρατηγικούς στόχους της νέας Γενικής Διεύθυνσης αποτελούν η ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων, η χρήση σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ, καθώς και η δημιουργία εναλλακτικών διαύλων προώθησης πωλήσεων.

Βασική προτεραιότητά της είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής της σε πληροφοριακά συστήματα για τις ανάγκες της Εμπορίας με πελατοκεντρικό προσανατολισμό, που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών. Το σύστημα αυτό ήταν επαρκές και συμβατό με το προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας της αγοράς, όμως το νέο πλαίσιο λειτουργίας της απελευθερωμένης καθώς και ο ανταγωνισμός θέτουν νέους όρους και απαιτήσεις.

Ο χαρακτήρας της νέας Επιχειρησιακής Μονάδας είναι διττός υπό την έννοια ότι:

1. Εξασφαλίζει, μέσω της συμμετοχής της στη χονδρεμπορική αγορά, επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καλύπτει τη ζήτηση των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

2. Παρέχει, ως Προμηθευτής, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες διασφαλίζοντας με τις αποτελεσματικές δραστηριότητές της την πολύ σημαντική εταιρική κοινωνική ευθύνη της Επιχείρησης σε όφελος του Κοινωνικού Συνόλου.


Σχετικά με το νέο καθεστώς λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα μας υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

· Τον Φεβρουάριο του 2001 ξεκίνησε στη χώρα μας η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δημιουργήθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού στον κλάδο του ηλεκτρισμού. Με την ψήφιση του Ν.3426/22.12.2005, την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον οργανωτικό μετασχηματισμό της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι σε εξέλιξη, το πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μετεξελίχθηκε και συμπληρώθηκε προσαρμόζοντας το Ελληνικό Δίκαιο στις νομικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

· Στο νέο περιβάλλον δραστηριοποιούνται ελευθέρως παραγωγοί, προμηθευτές ή εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχεται με αυτόν τον τρόπο στους πελάτες η δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών της προτίμησής τους. Το άνοιγμα της αγοράς, που αρχικώς αφορούσε μόνον τους μεγάλους πελάτες, αργότερα επεκτάθηκε σε όλους τους μη οικιακούς πελάτες ενώ από τον Ιούλιο του επομένου έτους η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας θα απελευθερωθεί για το σύνολο των πελατών.

· Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν υπό την κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε., εξασφαλίζεται όμως η απρόσκοπτη και με όρους διαφάνειας η χρήση τους, από όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την καταβολή του τέλους χρήσεως των εγκαταστάσεων αυτών.

Τέλος, σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας κ. Γ. Κόλλια "η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από τον ανταγωνισμό που αναμένεται στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αφού διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία και τα στελέχη αλλά και τον δυναμισμό και τις υποδομές που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας".


Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006                                                                              ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form