Δελτίο Τύπου - 10.11.2006

ΔΕΗ Α.Ε. Πιστοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης στην ενεργειακή αγορά

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
                                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΗ Α.Ε: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής της ΔΕΗ πέρασε επιτυχώς τη διαδικασία της πρώτης επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης ΕΛΟΤ για το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO-9001: 2000 που διαθέτει από τις 21 Ιουνίου 2005.
Η ΔΔΕ λειτουργεί στο πλαίσιο του Κώδικα Διαχείρισης και Συναλλαγών Η/Ε και του νομικού καθεστώτος που διέπει την αγορά Η/Ε, παρέχοντας καθημερινά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Χώρας την ενέργεια που απαιτείται. Ειδικότερα, βασικός σκοπός της ΔΔΕ είναι να εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και για την επίτευξή του χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους παραγωγικούς πόρους της ΔΕΗ που είναι τάξεως
- 7.500 MW σε θερμικές Μονάδες και
- 3.000 MW σε Υδροηλεκτρικές Μονάδες,
αλλά και τις διεθνείς διασυνδέσεις της Χώρας για εισαγωγή Η/Ε. Παράλληλα, εξάγει την πλεονάζουσα Η/Ε με σημαντικό όφελος.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η ΔΔΕ συμμετέχει με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη στα Χρηματιστήρια EEX (European Energy Exchange) της Γερμανίας και IPEX (Italian Power Exchange) για πραγματοποίηση συναλλαγών σε ενεργειακά προϊόντα που περιλαμβάνουν και τα Δικαιώματα Εκπομπών CO2.
Η εμπορική αξία της συνολικής ενέργειας που διακινεί η ΔΔΕ είναι της τάξεως των 3 δισ. ευρώ ετησίως. Μέρος της διακινούμενης ενέργειας είναι και οι εισαγωγές και εξαγωγές, συνολικού ύψους 150 - 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η ΔΔΕ περιλαμβάνει και 25 εκ. τόνους Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 από Διεθνή Ταμεία Δικαιωμάτων στα οποία συμμετέχει η Επιχείρηση.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας τηρεί καταγεγραμμένες διαδικασίες και αρχεία για την πληρότητα και αξιοπιστία των δραστηριοτήτων της και έχει εσωτερικούς στόχους - δείκτες παραγωγικότητας, που έχουν τεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ. Είναι στελεχωμένη με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο προσωπικό με μεταπτυχιακούς τίτλους.
Η υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001:2000 και η πιστοποίηση του από τον ανεξάρτητο κρατικό φορέα Πιστοποίησης ΕΛΟΤ διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της Διαχείρισης Ενέργειας προς όφελος της ΔΕΗ Α.Ε. και της Ελληνικής οικονομίας, γενικότερα.
Στον τομέα Διαχείρισης της Ενέργειας η ΔΕΗ Α.Ε. ήδη λειτουργεί ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον και είναι έτοιμη να λειτουργήσει ανταγωνιστικά και στην εγχώρια αγορά, συμβάλλοντας αφενός στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού και αφετέρου στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων της Χώρας .


Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2006                                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form