Ενημέρωση Μετόχων

Χρονολογικός πίνακας εταιρικών πράξεων

2021

Εταιρικές πράξεις 2021

 • 10.11.2021 

         Έκβαση της προσφοράς Νέων Μετχών για τηνν Αύξηση  Μετοχικού                   Κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε.

 • 24.12.2021

         Έναρξη Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

2020

Εταιρικές πράξεις 2020

 • 6.10.2020

        Παρέλευση πενταετίας από την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2014

2019

Εταιρικές Πράξεις 2019

 • 17.01.2019
  Αναδιοργάνωση της ΔΕΗ
 • 19.04.2019
  Εξαγορά του 45% δύο Αιολικών Πάρκων 69,7 MW από τη VOLTERRA
 • 18.09.2019
  Αποχωρήσεις Αναπληρωτών ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε.
 • 24.09.2019
  Ανάκληση διαδικασίας απορρόφησης ΔΕΗΑΝ
2018

Εταιρικές Πράξεις 2018

 • 20.03.2018
  Μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε.
 • 25.04.2018
  Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου EDS
 • 23.05.2018
  Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ
 • 05.10.2018
  Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form