Ενημέρωση Μετόχων - 17.11.2003

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της πλειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2α του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από την απόφαση αριθ. 210/11.11.2003 του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται ο Μέτοχος της πλειοψηφίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30’ στo ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ - ΚΑΡΑΒΕΛ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2 στην Αθήνα, στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακολούθου μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

«Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2α του Καταστατικού της Εταιρείας».

Αθήνα, 11/11/2003

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτριος Β. Παπούλιας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form