Ενημέρωση Μετόχων - 06.06.2002

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σήμερα, Πέμπτη 6 Ιουνίου 2002, και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της συναφθείσης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία παρέχεται στη ΔΕΗ Α.Ε. το δικαίωμα να αγοράσει από το Ελληνικό Δημόσιο μετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. μέχρι ποσοστού 30%.

2. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού. Μετά την τροποποίηση η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανέρχεται σε 2,93 ΕΥΡΩ.

3. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

4. Τροποποίηση του Aρθρου 3 που αφορά το «Σκοπό» της Εταιρείας, στο οποίο προστέθηκε η δραστηριότητα «Παροχή υπηρεσιών σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων».Αθήνα, 6 Ιουνίου 2002

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form