Ενημέρωση Μετόχων - 22.12.2003

Αποτελέσματα Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας
της ΔΕΗ Α.Ε.

Σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.».
Σύμφωνα με τον νόμο και τα άρθρα 20 και 10, παρ. 2γ του καταστατικού της εταιρίας, εξελέγησαν οι δύο (2) εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης που είναι οι εξής:

1. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων, Επιχειρηματίας
2. Μάνος Ιωάννης, Δικηγόρος

Συνολικά υπέβαλαν υποψηφιότητα τρεις (3) υποψήφιοι.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2003
                                                                                                             ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form