Ενημέρωση Μετόχων - 01.06.2020

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 24.06.2020

- Πρόσκληση σε ΤΓΣ στις 24.06.2020

- Περίληψη Πρόσκλησης ΤΓΣ 24.06.2020

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΤΓΣ στις 24.06.2020

Δήλωση συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης  ΤΓΣ των Μετόχων της 24.06.2020

- Έντυπο ψηφοφορίας ΤΓΣ των Μετόχων στις 24.06.2020

- Απόφαση Δ.Σ. 45/23.04.2020

- Απόφαση Δ.Σ. 66/02.06.2020

- Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1, 2, 3, 5 και 7 της ΤΓΣ

- Επεξηγήσεις επί του 4ου θέματος της ΤΓΣ - Απόφαση Δ.Σ. 61/02.06.2020

- Επεξηγήσεις επί του 6ου θέματος της ΤΓΣ

- Βιογραφικό μέλους Δ.Σ. (θέμα 7ο)

- Παρουσίαση του Προέδρου και ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γ. Στάσση στη 18η ΤΓΣ των Μετόχων

- Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form