Ενημέρωση Μετόχων - 14.04.2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 08.05.2020


- Πρόσκληση σε ΕΓΣ των Μετόχων στις 08.05.2020


- Περίληψη Πρόσκλησης σε ΕΓΣ των Μετόχων στις 08.05.2020


- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου σε ΕΓΣ των Μετόχων στις 08.05.2020


- Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης  ΕΓΣ των Μετόχων στις 08.05.2020


-Έντυπο ψηφοφορίας ΕΓΣ των Μετόχων στις 08.05.2020


Επεξηγήσεις επί του μοναδικού θέματος 

        - Βιογραφικά υποψηφίων μελών για την Επιτροπή Ελέγχου


- Απόφαση ΕΓΣ


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form