Ενημέρωση Μετόχων - 24.12.2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23.12.2019


- Πρόσκληση σε ΕΓΣ των Μετόχων στις 23.12.2019

- Περίληψη Πρόσκλησης 

-Σύνολο Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου στην ΕΓΣ 23.12.2019

-Εξουσιοδότηση

- Απόφαση ΔΣ 138/29.11.2019

- Απόφαση ΔΣ 137/29.11.2019

- Απόφαση ΔΣ 142/13.12.2019

- Επεξηγήσεις επί του 4ου θέματος

- Επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος

- Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος

- Επεξηγήσεις επί του 3ου θέματος

- Νόμος 4643/2019 Κεφάλαιο Β'

- Αποφάσεις Ε.Γ.Σ.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form