Ενημέρωση Μετόχων - 22.08.2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22.8.2019- Πρόσκληση σε ΕΓΣ των Μετόχων στις 22.8.2019

- Περίληψη Πρόσκλησης

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

- Απόφαση Δ.Σ. 87/30.7.2019

- Πρόταση Υποψηφιότητας

- Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

- Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  (προς συμπλήρωση από τα υποψήφια μέλη Δ.Σ.)

- Εξουσιοδότηση 

- Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος

- Επεξηγήσεις επί του 1ου και του 3ου θέματος

- Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος

- Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος

- Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 3ου θέματος

- Αποφάσεις Ε.Γ.Σ.


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form