Ενημέρωση Μετόχων - 28.06.2019

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 27.6.2019

 - Πρόσκληση σε ΤΓΣ στις 27.6.2019 

- Διευκρίνιση για την ΤΓΣ της ΔΕΗ Α.Ε. 

- Περίληψη Πρόσκλησης ΤΓΣ 27.6.2019

- Εξουσιοδότηση ΤΓΣ της 27.6.2019 νέο ! 

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΤΓΣ στις 27.6.2019 

-Απόφαση ΔΣ 46/23.4.2019 

-Απόφαση ΔΣ 32/19.3.2019

-Απόφαση ΔΣ 70/7.6.2019

-Απόφαση ΔΣ 60/4.6.2019

-Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 2,3,4,5 και 8 της ΤΓΣ 

-Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 και 6 της ΤΓΣ

-Επεξηγήσεις επί του 9ου θέματος της ΤΓΣ

-Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 9ου θέματος της ΤΓΣ

-Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μέλους ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ 

-Πρόταση Υποψηφιότητας

-Επεξηγήσεις επί του 7ου θέματος της ΤΓΣ 

- Παρουσίαση του Προέδρου & ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμ. Παναγιωτάκη στην 17η ΤΓΣ των μετόχων (αρχείο pdf.)

-Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form