Ενημέρωση Μετόχων - 08.06.2018

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 7.6.2018

- Πρόσκληση σε ΤΓΣ στις 7.6.2018

- Περίληψη Πρόσκλησης ΤΓΣ 7.6.2018

- Εξουσιοδότηση ΤΓΣ 7.6.2018

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΤΓΣ 07062018

-Απόφαση ΔΣ 41/27.4.2018

-Απόφαση ΔΣ 47/15.5.2018

-Επεξηγήσεις θεμάτων ΤΓΣ 7.6.2018- Επεξηγήσεις επί του 6ου θέματος της ΤΓΣ 7.6.2018

- Επεξηγήσεις επί του 9ου θέματος της ΤΓΣ 7.6.2018 - Επεξηγήσεις επί του 5ου θέματος της ΤΓΣ 7.6.2018- Πρόσθετες Επεξηγήσεις επί του 5ου θέματος της ΤΓΣ 7.6.2018- Παρουσίαση του Προέδρου & ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμ. Παναγιωτάκη στην 16η ΤΓΣ των Μετόχων (αρχείο pdf.)- Αποφάσεις ΤΓΣ της 7.6.2018Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form