Ενημέρωση Μετόχων - 18.12.2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 17.12.2018

- Πρόσκληση σε ΕΓΣ στις 17.12.2018-Περίληψη Πρόσκλησης της ΕΓΣ-Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου- Απόφαση ΔΣ 135/20.11.2018- Πρόταση Υποψηφιότητας- Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μέλους ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. -  Έντυπο Εξουσιοδότησης νέο ! - Επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος

- Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος

- Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος

- Πρόσθετες Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος

- Αποφάσεις ΕΓΣΑναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form