Ενημέρωση Μετόχων - 27.06.2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 26.6.2018

- Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26.06.2018

- Περίληψη Πρόσκλησης ΕΓΣ 26.06.2018

- Εξουσιοδότηση ΕΓΣ 26.06.2018  - ΝΕΟ!

- Σύνολο Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου της ΕΓΣ

- Απόφαση ΔΣ 50/23.5.2018

- Απόφαση ΔΣ 62/08.06.2018

ΜΕΛΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Κλάδος ΑΗΣ Μελίτης, Συνοπτικός Ισολογισμός 31ης Μαρτίου 2018

2. Σχέδιο όρων απόσχισης Κλάδου - Μελίτη

3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Μελίτη

4. ΔΕΗ Α.Ε. - Μελίτη - Διαπίστωση Λογιστικής Αξίας - 31/03/2018*

5. ΜΕΛΙΤΗ AoA 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Συνοπτικός Ισολογισμός 31ης Μαρτίου 2018

2. Σχέδιο όρων απόσχισης Κλάδου - Μεγαλόπολη

3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Μεγαλόπολη

4. ΔΕΗ Α.Ε. - Μεγαλόπολη - Διαπίστωση Λογιστικής Αξίας - 31/03/2018*

5. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ AoA 

* Τα παραρτήματα της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών σε έγχαρτη μορφή είναι στη διάθεση των Μετόχων στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων, Χαλκοκονδύλη 30, 5ος όροφος, γραφείο 511. Λόγω του όγκου στοιχείων είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα (πρωτότυπη μορφή). 

- Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος ΕΓΣ 26.06.2018

- Επεξηγήσεις επί του εξ αναβολής 10ου θέματος της Ατζέντας της ΤΓΣ της 07.06.2018 και
επί του 3ου θέματος της Ατζέντας της ΕΓΣ της 26.06.2018-Αποφάσεις της ΕΓΣ στις 26.6.2018


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form