Ενημέρωση Μετόχων - 12.06.2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 23.05.2017


- Πρόσκληση σε ΕΓΣ στις 23.05.2017

- Περίληψη πρόσκλησης

- Σύνολο Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου της ΕΓΣ 

- Εξουσιοδότηση

- Απόφαση ΔΣ 50/ 27.4.2017

- Απόφαση ΔΣ 51/27.4.2017

- Απόφαση ΔΣ 38/30.3.2017

- Επεξηγήσεις επί του πρώτου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ

- Spa Κύρια Σημεία επί του πρώτου θέματος

- Σχέδιο Απόφασης επί του πρώτου θέματος

- Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 2,3 & 4 της ΗΔ της ΕΓΣ

- Αποφάσεις της ΕΓΣ

- Αποφάσεις της ΕΓΣ στις 1.6.2017

- Αποφάσεις της ΕΓΣ στις 12.6.2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form