Ενημέρωση Μετόχων - 18.01.2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 12.01.2017

 - Πρόσκληση σε ΕΓΣ στις 12.01.2017

- Περίληψη Πρόσκλησης

- Εξουσιοδότηση ΕΓΣ

-Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

- Απόφαση 143/21.12.2016

- Επεξηγήσεις επί του 1ου Θέματος της ΕΓΣ

     -Τελικό Σχέδιο Καταστατικού ΕΝ.ΣΥΜ  

     - Σχέδιο Απόφασης 

     - Επιστολή Ελληνικών Τραπεζών 
     
     - Δελτίο Τύπου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

     - Επιστολή Ελληνικών Τραπεζών 17.01.2017

-Επεξηγήσεις επί του 2ου Θέματος της ΕΓΣ

- Αποφάσεις ΕΓΣ στις 12.01.2017

- Αποφάσεις ΕΓΣ στις 17.01.2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form