Ενημέρωση Μετόχων - 27.06.2017

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 7.7.2017

- Πρόσκληση σε ΤΓΣ στις 7.7.2017 

- Περίληψη Πρόσκλησης ΤΓΣ 7.7.2017

- Εξουσιοδότηση ΤΓΣ

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

- Απόφαση ΔΣ 43/07.04.2017

-Απόφαση ΔΣ 68/06.06.2017

-Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 εως 6

-Πληροφορίες για το 7ο θέμα  

-Παρουσίαση του Προέδρου & ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμ. Παναγιωτάκη στην 15η ΤΓΣ των Μετόχων (αρχείο pdf.)

-Αποφάσεις ΤΓΣ στις 7.7.2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form