Ενημέρωση Μετόχων - 08.06.2016

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30.06.2016


- Πρόσκληση σε ΤΓΣ στις 30.06.2016

- Περίληψη Πρόσκλησης

- Σύνολο Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

-Απόφαση 24/29.03.2016

-Απόφαση 52/08.06.2016

-Πρόταση Υποψηφιότητας

-Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα Μέλους ΔΣ

-Εξουσιοδότηση ΤΓΣ

-Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1,2,3,4,5,6,7&10


-Επεξηγήσεις επί του 8ου θέματος
              - Κριτήρια επιλεξιμότητας
              - Σχέδιο Καταστατικού
              - Σχέδιο Απόφασης 

- Ανοιχτή Επιστολή Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. ΔΕΗ 

- Ενημέρωση για την ΤΓΣ

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ενημέρωση για την ΤΓΣ
 
- Παρουσίαση του Προέδρου & ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμ. Παναγιωτάκη στην 14η Τ.Γ.Σ. των   Μετόχων (αρχείο pdf.)

- Αποφάσεις ΤΓΣ 11.7.2016
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form