Ενημέρωση Μετόχων - 25.11.2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 24.11.2016


- Πρόσκληση σε ΕΓΣ των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

- Περίληψη πρόσκλησης της ΕΓΣ

- Εξουσιοδότηση

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

- Απόφαση ΔΣ 115 / 31.10.2016

-Επεξηγήσεις θεμάτων ΕΓΣ
                 - Σχέδιο απόφασης επί του 1ου θέματος                
                   - Spa Βασικά Σημεία επί του 1ου θέματος 

    - Αποφάσεις ΕΓΣ 24112016.pdf
   
  Αναβαθμίστε τον browser σας

  Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

  Ραντεβού Ραντεβού appointment form