Ενημέρωση Μετόχων - 13.09.2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 5.10.2016

- Πρόσκληση σε ΕΓΣ των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

- Περίληψη Πρόσκλησης

- Εξουσιοδότηση

- Σύνολο Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

- Απόφαση ΔΣ 94 13092016

- Επεξηγήσεις επί του Πρώτου Θέματος της ΗΔ

- Αποφάσεις ΕΓΣ στις 5.10.2016
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form