Ενημέρωση Μετόχων - 14.07.2015

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

- Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 29.6.2015

- Περίληψη Πρόσκλησης

- Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην ΤΓΣ των Μετόχων στις 29.06.2015

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΤΓΣ στις 29.06.2015

- Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ΗΔ της ΤΓΣ στις 29.06.2015

- Απόφαση 24 / 27.03.2015

- Απόφαση 58 / 28.05.2015


-Παρουσίαση του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμ. Παναγιωτάκη στη 13η ΤΓΣ


- Αποφάσεις ΤΓΣ στις 13.07.2015Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form