Ενημέρωση Μετόχων - 04.12.2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε. στις 07.12.2015


- Πρόσκληση σε ΕΓΣ της ΔΕΗ Α.Ε. στις 07.12.2015

- Περίληψη Πρόσκλησης της ΕΓΣ της ΔΕΗ Α.Ε. στις 07.12.2015

- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

- Πρόταση υποψηφιότητας

- Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μέλους ΔΣ της ΔΕΗ

- Εξουσιοδότηση

- Απόφαση ΔΣ 112/10.11.2015

- Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 & 3 της ΕΓΣ

- Επεξηγήσεις επί του δεύτερου θέματος 

- Πρόταση Υποψηφιότητας Μέλους ΔΣ

- Αποφάσεις ΕΓΣ στις 07.12.2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form