Ενημέρωση Μετόχων - 06.04.2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 03.04.2015

- Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 03.04.2015


- Περίληψη Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 03.04.2015


- Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 03.04.2015


-Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου - Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 03.04.2015


- Απόφαση Δ.Σ. 21/12.03.2015


- Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μέλους ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ


-Επεξηγήσεις ΕΓΣ 03042015


-Πρόταση Υποψηφιότητας ΕΓΣ 03042015


-Απόφαση Δ.Σ. 26 / 27.03.2015Πρόσθετες Επεξηγήσεις ΕΓΣ 03.04.2015


Αποφάσεις ΕΓΣ 03.04.2015


Αποφάσεις ΕΓΣ 07.04.2015
 


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form