Ενημέρωση Μετόχων - 30.05.2014

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 20.06.2014

1.  Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20.06.2014

2.  Περίληψη Πρόσκλησης στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20.06.2014


2. Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 20.06.2014  


3. Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 20.06.2014 


4. Επεξηγήσεις θεμάτων της 12ης ΤΓΣ 2014
 

5. Αποφάσεις σχετικές με θέματα της 12ης ΤΓΣ 2014

    Απόφαση 28

    Απόφαση 38

    Απόφαση 50

    Απόφαση 62

    Απόφαση 65

    Απόφαση 91

     Απόφαση 92


6. Παρουσίαση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Αρθούρου Ζερβού,
στην 12η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων


7.  ΑποτελέσματαΑναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form