Ενημέρωση Μετόχων - 09.01.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 31.01.2014

- Πρόσκληση  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 31/01/2014


- Περίληψη Πρόσκλησης  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 31/01/2014


- Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 31/01/2014 


Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου  - Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 31/01/2014 


Απόφαση Δ.Σ. 2/07.01.2014


Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της ΕΓΣ στις 31/01/2014


Συμπληρωματικές επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος 


           -  Τιμολόγιο Α5 


          -   Παρατηρήσεις επί του Tιμολογίου Α5 


Αποφάσεις ΕΓΣ 31/01/2014


Αποφάσεις ΕΓΣ 28/02/2014     

Αποφάσεις ΕΓΣ 28/02/2014 - Ορθή Επανάληψη
 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form