Ενημέρωση Μετόχων - 01.12.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 22.12.2014

- Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 22.12.2014


- Περίληψη Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 22.12.2014 


- Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 22.12.2014


- Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου - Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 22.12.2014


Απόφαση ΔΣ 117/27.11.2014

Απόφαση ΔΣ 122/27.11.2014

Απόφαση ΔΣ 123/27.11.2014


Επεξηγήσεις θεμάτων ΕΓΣ 22.12.2014


Αποφάσεις ΕΓΣ 22.12.2014.pdf


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form