Ενημέρωση Μετόχων - 05.06.2013

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 29/06/2013

1. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 29/06/2013


2. Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 29/06/2013 


3. Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 29/06/2013 


4. Επεξηγήσεις θεμάτων της 11ης ΤΓΣ 2013


5. Αποφάσεις Δ.Σ. σχετικές με θέματα της 11ης ΤΓΣ 2013


- Απόφαση 70/28.3.2013


- Απόφαση 103/5.6.2013


6.  Αποτελέσματα  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 29/06/2013


7.  Παρουσίαση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Αρθούρου Ζερβού,
     στην 11η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form