Ενημέρωση Μετόχων - 05.07.2013

Ορθή Επανάληψη - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Σε συνέχεια της από 1/7/2013 ανακοίνωσης για τα αποτελέσματα της 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που έλαβε χώρα στις 29/6/2013, ακολουθεί ορθή επανάληψη ως προς την ψηφοφορία των θεμάτων Νο3 και Νο5, ως εξής:
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 173.588.923, ψήφισαν 173.439.016 υπέρ (99,914%) 39.652 κατά (0,022%) 110.255 αποχή (0,064%).
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 173.588.923, ψήφισαν 160.804.549 υπέρ (92,635%) 12.105.428 κατά (6,974%) 678.946 αποχή (0,391%).
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form