Ενημέρωση Μετόχων - 06.03.2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 29/03/2013

- Πρόσκληση  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 29/03/2013


- Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 29/03/2013 


Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου  - Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 29/03/2013 


Απόφαση Δ.Σ. 51/06.03.2013


- Απόφαση Δ.Σ. 53/14.03.2013


- Απόφαση Δ.Σ. 56/14.03.2013


- Επεξηγήσεις επί του θέματος της ΕΓΣ στις 29/03/2013


- Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΕΓΣ στις 29/03/2013


- Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του έργου "Πτολεμαϊδα V"


- Πρόσθετη Ενημέρωση για την ΕΓΣ στις 29/03/2013


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form