Ενημέρωση Μετόχων - 31.05.2012

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 26/06/2012

1.  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 26/06/2012   


2. Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 26/06/2012   


3. Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε στις 26/06/2012 


4. Επεξηγήσεις θεμάτων της 10ης ΤΓΣ 2012


5. Αποφάσεις σχετικές με θέματα της 10ης ΤΓΣ 2012

    
    - Απόφαση 83/30.3.2012

   
    - Απόφαση 132/29.5.2012

   
    - Απόφαση 136/29.5.2012


6.  Τροποποίηση Καταστατικού ΔΕΗ Α.Ε.


7.  Παρουσίαση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Αρθούρου Ζερβού,
     στη 10η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων8. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης στις 26/06/2012 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form