Ενημέρωση Μετόχων - 31.01.2012

Επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας στις 14 Φεβρουαρίου 2012

Ημερομηνία Επαναληπτικής Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μέτοχων της Μειοψηφίας στις 14 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση Επαναληπτικής Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας στις 14 Φεβρουαρίου 2012  

Απόφαση Δ.Σ. Νο 249/28.12.2011

Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου -  Επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας στις 14/022012 

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας στις 14/02/2012

Πρόταση Υποψηφιότητας -  Επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας στις 14/02/2012 

Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ.της ΔΕΗ Α.Ε.

Εξουσιοδότηση Συνέλευσης - Επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας στις 14/02/2012 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form