Ενημέρωση Μετόχων - 07.11.2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 30/11/2012

Πρόσκληση  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 30/11/2012  


Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 30/11/2012  


Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου - Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 30/11/2012   


Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της ΕΓΣ 30/11/2012


Απόφαση Δ.Σ. 220/6.11.2012


Απόφαση Δ.Σ. 221/6.11.2012


Αποφάσεις ΕΓΣ  30/11/2012 
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form