Ενημέρωση Μετόχων - 02.03.2012

'Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 29/03/2012

1. Πρόσκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευση Μετόχων στις 29/03/2012  


2. Εξουσιοδότηση για την  'Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 29/03/2012  


3. Δικαιώματα Μετόχων - 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 29/03/2012   


4. Απόφαση Δ.Σ. 43/2012
 


5. Λογιστική Κατάσταση Κλάδου Διανομής 


6. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή
 


7. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου


8. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29/03/2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form