Ενημέρωση Μετόχων - 11.09.2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 04/10/2012

Πρόσκληση  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 04/10/2012 

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 04/10/2012 

Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 04/10/2012  


Απόφαση Δ.Σ. 194/12


Απόφαση Δ.Σ. 195/12


Απόφαση Δ.Σ. 196/12-  Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της ΕΓΣ 4/10/2012


 
   1ο  Σχέδιο Νέας Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΔΕΗ ΑΕ - ΔΕΠΑ ΑΕ


   2o  Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού ΔΕΗ ΑΕ - ΔΕΠΑ ΑΕ


   3o  Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού με το ΤΑΙΠΕΔ


Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 04/10/2012 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form