Ενημέρωση Μετόχων - 11.01.2012

Έκτακτη Ειδική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 31/01/2012

Πρόσκληση Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας στις 31/01/2012 

Απόφαση Δ.Σ. Νο 249/28.12.2011 

Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου -  Έκτακτη Ειδκή Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 31/01/2012  

Eπεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 31/01/2012  

Πρόταση Υποψηφιότητας  - Έκτακτη Ειδκή Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 31/01/2012  

Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.  

Εξουσιοδότηση Συνέλευσης στις 31/01/2012 

Αποτελέσματα Έκτακτη Ειδκή Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 31/01/2012 

 

 

     

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form