Ενημέρωση Μετόχων - 13.11.2012

Ειδική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 10/12/2012

Πρόσκληση  Ειδικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας στις 10/12/2012

Διόρθωση Πρόσκλησης  Ειδική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 10/12/2012


Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην  Ειδική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 10/12/2012 


Πρόταση Υποψηφιότητας για την  Ειδική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 10/12/2012 


Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου  Ειδικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας στις 10/12/2012


Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ειδικής Συνέλευσης της 10/12/2012


Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ.  Ειδική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας στις 10/12/2012  


Απόφαση Δ.Σ. 222/6.11.2012


Αποτελέσματα  Ειδικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας στις 10/12/2012






Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form