Ενημέρωση Μετόχων

'Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 07/11/2011 (αναβολή από 24/10/2011)

1.  Πρόσκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 07/11/2011  


2.  Εξουσιοδότηση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 07/11/2011 


3.  Δικαιώματα  Μετόχων  - 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 07/11/2011 


4.  Απόφαση 181/2011 5.  Λογιστική  Κατάσταση Κλάδου Μεταφοράς


6.  Έκθεση  Ορκωτού Λογιστή - 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 07/11/2011 7.  Έκθεση  Διοικητικού  Συμβουλίου -  'Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 07/11/2011 8. Αναβολή της προγραμματισμένης για τις 24/10/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ9. Αποφάσεις  'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 07/11/2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form