Ενημέρωση Μετόχων - 07.12.2010

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 30/12/10

Πρόσκληση

Σύνολο μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

Εξουσιοδότηση

Επεξηγήσεις επι των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.12.2010 (UPD)

Απόφαση ΔΣ Νο.280/7.12.10

Απόφαση ΔΣ Νο.294/21.12.2010

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form