Ενημέρωση Μετόχων - 15.06.2009

Τροποποίηση Καταστατικού ΔΕΗ-Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2009

Το πλήρες αρχείο των τροποποιήσεων  του Καταστατικού ΔΕΗ - Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2009 (pdf)
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form