Ενημέρωση Μετόχων - 15.12.2009

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων - πλην των μετόχων της μειοψηφίας - της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - πλην των μετόχων της μειοψηφίας- της Εταιρείας.
Ο μέτοχος πλειοψηφίας εκπροσωπώντας 118.605.114 μετοχές επί συνόλου 232.000.000 ήτοι ποσοστό 51,12% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας εξέλεξε σύμφωνα με τα άρθρα 10, παρ. 2α και 36 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρίας ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος Δ.Σ. τον κ. Αρθούρο Ζερβό καθώς και τα παρακάτω πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας :

1. Απόστολος Μπαράτσης (Μαθηματικός) - Ανεξάρτητο Μέλος
2. Γεώργιος Νέλλας (Δ/νων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ) - Ανεξάρτητο Μέλος
3. Κωνσταντίνος Πανέτας (Μηχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) - Ανεξάρτητο Μέλος
4. Ευάγγελος Πετρόπουλος (Νομικός) - Μη Ανεξάρτητο Μέλος
5. Ιωάννης Τσαρούχας (Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος)- Μη Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής και λήγει στις 14/12/2012 ενώ η θητεία των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του 2010, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας.Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2009
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form