Ενημέρωση Μετόχων - 17.12.2009

Αποτελέσματα Ειδικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009, η Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας. Οι 252 παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.061.741 μετοχές επί συνόλου 113.394.886 μετοχών Μειοψηφίας ήτοι το 23,87% του συνόλου των μετοχών Μειοψηφίας και ψήφων, συζήτησαν και αποφάσισαν για το παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδαφ. γ' του καταστατικού της Εταιρίας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών-Εκπροσώπων της Μειοψηφίας κ.κ. Καρέλλα Παναγή και Κορτέση Μιχαήλ.

Οι εκπρόσωποι της Μειοψηφίας που εκλέχτηκαν είναι οι κ. κ. :
- Αλεξάκης Παναγιώτης (Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών) και
- Κατσουλάκος Ιωάννης (Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών).

Τα νέα μέλη εκλέγονται για θητεία τριών ετών η οποία λήγει στις 16/12/2012.


Αθήνα, 17/12/2009
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form