Ενημέρωση Μετόχων - 14.07.2008

Επεξηγήσεις επί τoυ θέματος Ημερησίας Διάταξης της Πρόσκλησης για Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ στις 31 Ιουλίου 2008

Η ΔΕΗ AE, σύμφωνα με την από 8.7.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό της, προκειμένου να εκλεγεί ένα από τα έντεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος στις 3.7.2008 κου Ιωάννη Γιαννίδη. Συγκαλείται στις 31.7.2008 Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. Στη συνέλευση αυτή δεν συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο κατέχει το 51,12% των μετοχών της ΔΕΗ.
Η εκλογή γίνεται με ψηφοφορία σε κάλπη. Κάθε μέτοχος ψηφίζει ένα μόνο υποψήφιο και ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των δεσμευμένων μετοχών του. Η θητεία του νέου μέλους λήγει στις 8 Ιανουαρίου του 2010.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την "πρόταση υποψηφιότητας Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ στις 31 Ιουλίου 2008  " τους κατά την Ειδική Συνέλευση μέχρι την ανακοίνωση των υποψηφίων πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, αφού λάβουν υπόψη τους τις "ασυμβίβαστες ιδιότητες Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ στις 31 Ιουλίου 2008 " για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προτείνει ως υποψήφιο για μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. ως εκπρόσωπο των Μετόχων της μειοψηφίας τον κ. ΠΑΝΑΓΗ Α. ΚΑΡΕΛΛΑ.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form