Ενημέρωση Μετόχων - 31.07.2008

Αποτελέσματα Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης - Ο κ. Παναγής Καρέλλας, εκλέχθηκε ως μέλος - εκπρόσωπος Μειοψηφίας - στο Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008, η Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας, με απαρτία 31,23%, με θέμα της Ημερησίας Διάταξης:
"Εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 20, παρ. 1 και 10, παρ. 5 εδάφ. β΄του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω παραίτησης Εκπροσώπου των από Μέλος ".
Ο κ. Παναγής Καρέλλας, εκλέχθηκε ως μέλος - εκπρόσωπος Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος), για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Γιαννίδη, ήτοι μέχρι 8-1-2010.


Αθήνα, 31-7-2008

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form