Ενημέρωση Μετόχων - 06.06.2007

Πρόταση Τροποποίησης του Καταστατικού της ΔΕΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., γνωστοποιεί ότι, το σχέδιο της τροποποίησης των υπ'αριθ. 1, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 31 και 32, άρθρων του Καταστατικού, προσθήκη των υπ'αριθ. 16α και 19α και κωδικοποίησή του, που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15 Ιουνίου 2007, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr ).

Αθήνα 6 Ιουνίου 2007

Δείτε το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας  προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (αρχείο pdf)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form